Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2012-04-09 20:35:14
Ändrad:
2017-05-28 17:30:36
sv

Styrelse

Styrelsen för Ballingslövs Byalag under perioden maj 2017 till maj 2018

Stewe Sandberg Ordförande 0451-313 28
Erling Svensson Kassör 0451-310 75
Christer Nilsson Sekreterare 0451-314 87
Bo Isendahl Ledamot 0451-313 68
Erling Andersson Ledamot 0451-313 86
Anders Persson Ledamot  
Peter Lindqvist Ledamot 0451-311 41
Magnus Lindström Suppleant 0451-310 50
Rickard Möller Suppleant 0451-310 20
Caroline Rydh Suppleant  
Ulf Westberg Revisor  
Leif Arvidsson Revisor  
Magnus Stjernqvist Revisorsuppleant  
Christel Jönsson Revisorsuppleant  
Magnus Lindström Valberedning sammankallande 0451-310 50
Per Stenebo Valberedning  
Vakant Valberedning  

 

Kommentarer till sidan Styrelse